Giao dịch đảm bảo - an toàn giao dịch tại bitfinat - Bitfinat

Giao dịch đảm bảo


Bitfinat cung cấp giải pháp an toàn khi giao dịch để tránh rủi ro cho người mua và bán khi giao dịch mua bán xảy ra

  • Lượng Crypto của người bán được khóa lại.
  • Người mua chuyển VNĐ lên sàn và hệ thống trên sàn tự động xác nhận số tiền này để cập nhật số dư VNĐ cho người mua.
  • Hệ thống kiểm tra khớp lệnh, số dư VNĐ của người bán được cập nhật và số dư Crypto của người mua được cập nhật.