Bảo mật hệ thống giao dịch tại bitfinat - Bitfinat

Bảo mật hệ thống


Bitfinat.com sử dụng các tiêu chuẩn bảo mật:

  1. Tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu trên internet SSL (Secure Sockets Layer).
  2. Chứng nhận tiêu chuẩn đáp ứng chuẩn bảo mật thông tin PCI Security Standards Council (http://www.pcisecuritystandards.org).
  3. Tiêu chuẩn mã hóa MD5 128 bit.

Ngoài ra Bitfinat còn cung cấp hệ thống bảo mật Google Authentication khi thực hiện lệnh rút Coin hoặc VNĐ từ tài khoản trên sàn. Như vậy, tất cả các giao dịch WithDraw đều phải có Google Authentication để xác nhận lệnh rút khỏi sàn.